User Tools

Site Tools


31--ng-b-ng-la-gi

Đồng Bảng là một xã thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.

Xã Đồng Bảng có diện tích 29,82 km², dân số năm 2014 là 1464 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Có 4 xóm: Đồng Bảng, Bâng, Vắt, Phiêng Xa, và 01 tiểu khu.

31--ng-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)