User Tools

Site Tools


31--ng-anh-th-tr-n-la-gi

Đông Anh là thị trấn huyện lỵ của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Đông Anh có diện tích 4,45 km², dân số năm 1999 là 21957 người,[1] mật độ dân số đạt 4934 người/km².

Một đoạn đường Cao Lỗ ở thị trấn Đông Anh đầu năm 2009

Thị trấn Đông Anh được thành lập theo quyết định 173/QĐ - HĐBT ngày 13/10/1982 của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Uy Nỗ, Tiên Dương, Nguyên Khê và Xuân Nộn.

31--ng-anh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)