User Tools

Site Tools


31--ng-10-la-gi

Đường 10
Địa lý
Diện tích 88,37 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 6239 người[1]
 Mật độ 71 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Bình Phước
Huyện Bù Đăng
Thành lập 2009[2]
Mã hành chính 25398[1]

Đường 10 là một xã thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Xã Đường 10 có diện tích 88,37 km², dân số năm 1999 là 6239 người,[1] mật độ dân số đạt 71 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 14(2009)NĐ-CP
31--ng-10-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)