User Tools

Site Tools


31--long-v-la-gi

Ô Long Vỹ là một xã thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã Ô Long Vỹ có diện tích 72,61 km², dân số năm 1999 là 10015 người,[1] mật độ dân số đạt 138 người/km².

Ô Long Vĩ là một xã vùng sâu nghèo của huyện Châu Phú - tỉnh An Giang. Hiện nay đã trở thành vùng kinh tế mới với hệ thống đê bao chống lũ rộng khắp.

31--long-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)