User Tools

Site Tools


31--inh-x-la-gi

Đinh Xá là một xã thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Xã Đinh Xá chuyển từ huyện Bình Lục về thành phố Phủ Lý vào năm 2013[3].

Xã Đinh Xá có diện tích 6,36 km², dân số năm 1999 là 7989 người,[1] mật độ dân số đạt 1256 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 43/1967/QĐ-NV.
  3. ^ Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
31--inh-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)