User Tools

Site Tools


31--i-s-n-la-gi

Đọi Sơn là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Đọi Sơn có diện tích 7,52 km², dân số năm 1999 là 6256 người,[1] mật độ dân số đạt 832 người/km².

Xã được tạo thành bởi 7 thôn:

  1. Thôn Đọi Nhất
  2. Thôn Đọi Nhì
  3. Thôn Đọi Tam(làng nghề Trống Đọi Tam)
  4. Thôn Đọi Tín
  5. Thôn Đọi Trung
  6. Thôn Đọi Lĩnh
  7. Thôn Sơn Hà

Xã nổi tiếng với:

  1. Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tổ chức vào tháng Riêng(Âm lịch) hàng năm.
  2. Chùa Long Đọi - một trong những danh thắng nối tiếng nhất của tỉnh Hà Nam. Núi Đọi cùng với sông Châu Giang(núi Đọi - sông Châu) là cặp biểu tượng danh thắng của tỉnh Hà Nam.
31--i-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)