User Tools

Site Tools


31--i-n-th-ng-trung-la-gi

Điện Thắng Trung
Địa lý
Diện tích 3,79 km²[1]
Dân số (2005)  
 Tổng cộng 7260 người[1]
 Mật độ 1916 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Quảng Nam
Huyện Điện Bàn
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 20561[1]

Điện Thắng Trung là một xã thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Điện Thắng Trung có diện tích 3,79 km², dân số năm 2005 là 7260 người,[1] mật độ dân số đạt 1916 người/km².

31--i-n-th-ng-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)