User Tools

Site Tools


31--i-n-ph-c-la-gi

Điện Phước là một xã thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Điện Phước có diện tích 11,8 km², dân số năm 1999 là 12043 người,[1] mật độ dân số đạt 1021 người/km².


Phia Bắc giáp xã Điện Hòa, phía Nam giáp sông Thu Bồn, phía tây giáp Điện Thọ, phía Đông giáp xã Điện An. xã Điện Phước là xã thuần nông, đồng bằng màu mỡ, nhờ phù sa của Sông Thu Bồn

31--i-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)