User Tools

Site Tools


31--i-n-h-i-ng-h-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-n-h-i-ng-h-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Điền Hải</​b>​ là một xã thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Điền Hải có diện tích 34 km², dân số năm 2008 là 9408 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 277 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Từ một xã bãi ngang, nhưng chỉ sau vài năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Điền Hải (huyện Đông Hải) đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Mùa xuân này, Điền Hải khoác lên mình một chiếc áo mới với những con lộ khang trang, đời sống kinh tế, thu nhập của người dân được nâng lên… <​b>​Trong tương lai, Điền Hải hứa hẹn sẽ trở thành thị trấn thứ hai của huyện Đông Hải</​b>​.
 +</p>
 +<​p>​Đi lên từ một xã khó khăn, nhưng với truyền thống yêu nước, Đảng bộ và nhân dân xã Điền Hải đã làm nên kỳ tích trong phong trào XDNTM. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Điền Hải đã có những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.
 +</​p><​p>​Bằng cách làm sáng tạo là xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn (GTNT), làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên địa phương thu hút được nguồn vốn và tạo được sự đồng thuận của người dân. Giờ đây Điền Hải đã có hệ thống GTNT hoàn chỉnh xóm liền xóm, ấp liền ấp.
 +</​p><​p>​Ông Hồ Văn Danh (ấp Huy Điền) phấn khởi nói: “Giờ đây, người dân có thể đi khắp xã trên những con lộ bê-tông khang trang. Ngày chính quyền địa phương phát động làm lộ, bà con ở đây hưởng ứng rất nhiệt tình. Chúng tôi hiến đất, đóng góp ngày công lao động, cùng đóng góp, chia sẻ để xây dựng phần lộ mà các hộ không có điều kiện làm”. Bằng hình thức đối ứng (người dân đóng góp 50%, Nhà nước 50%) theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm nên GTNT của xã giờ đã thông suốt. Đến nay, xã đã được UBND huyện Đông Hải công nhận đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.
 +</p>
 +<​ul><​li><​b>​Vững bước đi lên thị trấn:</​b></​li></​ul><​p>​Trong thời kỳ phát triển hội nhập, Điền Hải đã thành công trong việc tổ chức sản xuất theo hướng làm kinh tế tập thể. Xã đã có 3 hợp tác xã (HTX) diêm nghiệp, đó là: HTX Diêm nghiệp Huy Điền, HTX Diêm nghiệp Long Hà và HTX Diêm nghiệp Doanh Điền. Với lợi thế này, xã Điền Hải đã trở thành vựa muối lớn của huyện. Các HTX diêm nghiệp mỗi năm giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động. Ngoài ra, HTX còn tổ chức dịch vụ thu mua muối thương phẩm; cung cấp xăng, dầu cho xã viên và nhân dân trên địa bàn. Nhờ thành công trong việc tổ chức sản xuất và giải quyết việc làm, giờ đây số lao động có việc làm thường xuyên của xã là 6.557/6.853 người, chiếm hơn 95%.
 +</​p><​p>​Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, Điền Hải đang hướng tới mở rộng không gian đô thị rộng 500ha. Trong không gian đô thị này sẽ có nhiều khu dân cư được xây dựng khang trang. Hiện nay, khu đô thị đang được xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ông Hà Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Điền Hải, cho biết: “Xã có bước phát triển đúng hướng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự đồng thuận của nhân dân. Với lộ trình này, từ nay đến năm 2017, Điền Hải sẽ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, nâng tổng số 19/19 tiêu chí đạt chuẩn. Đồng thời, ​ thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã sẽ hạ quyết tâm, chung sức, chung lòng để hoàn thành tốt việc <​b>​quy hoạch xây dựng khu đô thị, đưa Điền Hải trở thành thị trấn hiện đại, văn minh, phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa”.</​b>​
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​X.C3.A3_.C4.90i.E1.BB.81n_H.E1.BA.A3i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xã_Điền_Hải">​Xã Điền Hải</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span id="​X.C3.A3_.C4.90i.E1.BB.81n_H.E1.BA.A3i_g.E1.BB.93m_6_.E1.BA.A4p"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xã_Điền_Hải_gồm_6_Ấp">​Xã Điền Hải gồm 6 Ấp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>1. Ấp Bờ Cảng.
 +</​p><​p>​2. Ấp Diêm Điền.
 +</​p><​p>​3. Ấp Doanh Điền.
 +</​p><​p>​4. Ấp Gò Cát.
 +</​p><​p>​5. Ấp Huy Điền.
 +</​p><​p>​6. Ấp Long Hà.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181013105047
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.176 seconds
 +Preprocessor visited node count: 915/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36501/​2097152 bytes
 +Template argument size: 783/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1789/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 141.716 ​     1 -total
 + ​58.03% ​  ​82.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.24% ​  ​74.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.55% ​  ​27.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.28% ​  ​27.327 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.50% ​  ​20.547 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.69%   ​13.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7841;​c_Li&​ecirc;​u
 +  9.15%   ​12.968 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&​ocirc;​ng_H&#​7843;​i
 +  8.60%   ​12.181 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.94%   ​11.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243499-0!canonical and timestamp 20181013105047 and revision id 43414771
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-n-h-i-ng-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)