User Tools

Site Tools


31--i-m-th-y-la-gi

Điềm Thụy là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía tây của huyện và là một đầu mút giao thông quan trọng với các tuyến đường quốc lộ 3, tỉnh lộ 262 nối đến xã Hà Châu, đường liên huyện Phú Bình-Phổ Yên và đường nối quốc lộ 37 với quốc lộ 3 và thị xã Sông Công mới được hoàn thành.

Điềm Thụy giáp với xã Thượng Đình ở phía bắc, giáp với xã Nhã Lộng ở phía đông, giáp với xã Úc Kỳ ở phía đông nam, giáp với xã Nga My ở phía nam và giáp với xã Hồng Tiến, Phổ Yên của huyện Phổ Yên ở phía tây.

Xã Điềm Thụy có diện tích 12,98 km², dân số năm 1999 là 6339 người,[1] mật độ dân số đạt 488 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã có diện tích 12,87 km², dân số là 6634 người, mật độ dân số đạt 515 người/km². Điềm Thụy được chia thành 7 xóm là Ngọc Sơn, Điềm Thụy, Thuần Pháp, Hanh Trang, Trung, Bình.[2]

Khu công nghiệp Điềm Thụy có tổng diện tích được quy hoạch 180 ha trong đó đất thuộc xã Điềm Thụy là trên 86,5 ha.[3] Ngoài ra, Tổ hợp Khu Đô thị, Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ Yên Bình cũng nằm một phần trên địa bàn xã Điềm Thụy.

31--i-m-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)