User Tools

Site Tools


31--i-l-sihanouk-la-gi

Đại lộ Sihanouk là một đại lộ ở thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, cắt ngang thành phố theo hướng đông - tây.

Theo hướng đông tây, nó cắt đại lộ Norodom ở tượng đài Độc lập Phnôm Pênh gần Wat lanka. Nó cũng sẽ cắt đại lộ mới Samdec Hun Sen vào năm 2015.

31--i-l-sihanouk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)