User Tools

Site Tools


31--i-c-n-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi

Đội Cấn là một xã thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Xã Đội Cấn có diện tích 25,89 km², dân số năm 1999

Đình làng Minh Cầm thờ 2 vị tướng thời Hùng Vương là thần Quý Minh và thần Cao Sơn.

Thế kỷ X, thời Đinh Tiên Hoàng, hàng năm vào tháng giêng, nhà vua xa giá từ kinh đô Hoa Lư về đây làm lễ thể hiện sự linh ứng của hai ông. Do trước đây Vua Đinh bị vây hãm ở chùa, hai vị thần đã hiển linh phù trợ và giải thoát được. Từ đấy trở đi vua và dân làng vẫn thường tới đây tế lễ.[2]

31--i-c-n-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)