User Tools

Site Tools


31--i-b-ng-s-ng-b-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-b-ng-s-ng-b-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đội bóng đá Sông Bé</​b>​ là một đội bóng đá cũ tại Việt Nam từ 1976-1997, có trụ sở tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé, Việt Nam. Đội từng giành được Cúp Quốc gia Việt Nam năm 1994.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lịch_sử">​Lịch sử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Đội được thành lập năm 1976, do Sở Thể dục thể thao Sông Bé quản lý với huấn luyện viên trưởng Đỗ Thới Vinh<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Năm 1978, Sở Thể dục thể thao Sông Bé đã thành lập 2 đội bóng (gọi là đội Sông Bé 1 và Sông Bé 2) tham dự giải bóng đá hạng A toàn quốc. Tại giải này, đội Sông Bé 2 đoạt chức vô địch khu vực. Kết thúc giải, hai đội được sáp nhập lại thành đội tuyển và giao cho ông Nguyễn Kim Phụng làm huấn luyện viên trưởng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Trong nhiều năm thi đấu, thành tích cao nhất của đội là Cúp bóng đá Việt Nam 1994. Đây cũng là danh hiệu cấp quốc gia đầu tiên của đội. Tuy nhiên, trong Giải vô địch bóng đá Việt Nam 1995, đội dính vào một scandal khi tham gia vụ bỏ cuộc tập thể ở vòng chung kết ngược (cùng với Bình Định, Long An và Quảng Nam - Đà Nẵng). Do sự việc này, đội bị kỷ luật xuống hạng.
 +</​p><​p>​Năm 1996, đội bóng bị chuyển về cho Công ty Cao su Bình Long quản lý và thi đấu với tên gọi <​b>​Đội bóng đá Cao su Bình Long</​b>​. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn quen gọi là đội bóng đá Sông Bé. Tại mùa giải này, đội thi đấu thành công và giành được quyền thăng hạng các đội mạnh.
 +</​p><​p>​Tháng 1 năm 1997, tỉnh Sông Bé được tách làm 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Đội bóng Cao su Bình Long bị giải thể. Phần lớn nhân sự của đội Cao su Bình Long được chuyển thuộc về Sở Thể dục thể thao Bình Dương và được tập hợp trở thành thành phần nòng cốt để thành lập Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​b>​Đội bóng đá Sông Bé</​b>:​ 1976-1996</​li>​
 +<​li><​b>​Đội bóng đá Cao su Bình Long</​b>:​ 1996</​li></​ul><​h2><​span id="​C.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.9Di_Hu.E1.BA.A5n_luy.E1.BB.87n_vi.C3.AAn_tr.C6.B0.E1.BB.9Fng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_đời_Huấn_luyện_viên_trưởng">​Các đời Huấn luyện viên trưởng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​1976-1978:​ Đỗ Thới Vinh</​li>​
 +<​li>​1976-????:​ Nguyễn Kim Phụng</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181013124125
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.239 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1093/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 85439/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4096/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1432/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.32 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 139.384 ​     1 -total
 + ​40.23% ​  ​56.075 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​37.40% ​  ​52.136 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​29.44% ​  ​41.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​24.84% ​  ​34.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gi&#​7843;​i_v&​ocirc;​_&#​273;&#​7883;​ch_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​15.49% ​  ​21.588 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​14.45% ​  ​20.139 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.13% ​  ​18.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.75% ​  ​16.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.92% ​  ​15.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​282325-0!canonical and timestamp 20181013124125 and revision id 22309638
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-b-ng-s-ng-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)